Publiczne Gimnazjum Przy Osiw Ohp W Jaciążku


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Przy Osiw Ohp W Jaciążku

Patron św. Stanisław Kostka

Adres Publiczne Gimnazjum Przy Osiw Ohp W Jaciążku

Jaciążek 64A
Miejscowość Jaciążek
Kod pocztowy 06-210
Gmina Płoniawy-Bramura
Powiat makowski
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Przy Osiw Ohp W Jaciążku

297176419
Regon 55072512500000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Publiczne Gimnazjum Przy Osiw Ohp W Jaciążku mieści się w miejscowości Jaciążek pod adresem Jaciążek 64A. Nr tel. do gimnazjum to 297176419. Numer fax: 297176419. Jednostka gimnazjalna ma lokalizację na terytorium gminy Płoniawy-Bramura, powiat makowski , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Placówka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 55072512500000.

Kształcenie w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki egzaminu w postaci odpowiedniego dokumentu uczniowie otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach wychowanek otrzymuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba gimnazjalistów pobierających naukę w placówce wynosiła 47, z czego 4 stanowiły uczennice, a 43 stanowili chłopcy. W gimnazjum pracuje łącznie 7 nauczycieli, z czego 2 w pełnym wymiarze godzin oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych na pół etatu wynosi 0,4. Powiat makowski ma zarejestrowane 15 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 1732 uczniów w powiecie przypada 15 innych szkół gimnazjalnych (115,47 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,6 (150050 uczniów na 1003 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Jaciążek: 1
  • w gminie Płoniawy-Bramura: 3
  • powiat makowski: 30
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa