Szkoła Podstawowa Im. Marii Konopnickiej W Krasnem


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Marii Konopnickiej W Krasnem

Patron Maria Konopnicka

Adres Szkoła Podstawowa Im. Marii Konopnickiej W Krasnem

Spółdzielcza 1
Miejscowość Krasne
Kod pocztowy 06-408
Gmina Krasne
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Marii Konopnickiej W Krasnem

236710066
Regon 00065329700000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. Marii Konopnickiej W Krasnem znajduje się w miejscowości Krasne pod adresem Spółdzielcza 1. Numer telefonu do szkoły to 236710066. Fax: 236710066. Szkoła podstawowa działa na obszarze gminy Krasne, powiat przasnyski , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka edukacyjna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00065329700000.

Szkoła Podstawowa Im. Marii Konopnickiej W Krasnem przyjmuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku łączna ilość dzieci pobierających naukę w placówce to 162, z czego 81 stanowiły uczennice, a 81 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 20 nauczycieli, z czego 13 na pełen etat oraz 7 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 1,86. Powiat przasnyski ma zarejestrowane 31 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 4002 uczniów w powiecie przypada 31 innych szkół podstawowych (129,1 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Krasne: 2
  • w gminie Krasne: 3
  • powiat przasnyski: 29
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa