Publiczne Gimnazjum W Lesznie


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum W Lesznie

Patron brak

Adres Publiczne Gimnazjum W Lesznie

189
Miejscowość Leszno
Kod pocztowy 06-300
Gmina Przasnysz
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum W Lesznie

297514022
Regon 55072467000017
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum W Lesznie znajduje się w miejscowości Leszno pod adresem - 189. Numer telefonu do gimnazjum to 297514022. Nr fax: 297514022. Szkoła gimnazjalna mieści się na terenie gminy Przasnysz, powiat przasnyski , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 55072467000017.

Kształcenie w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje testy oceniają. Rezultaty testu w postaci odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach uczeń otrzymuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów pobierających naukę w placówce była równa 48, z czego 28 stanowiły dziewczynki, a 20 to gimnazjaliści. Powiat przasnyski ma zarejestrowane 15 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 1906 uczniów w powiecie przypada 15 innych placówek gimnazjalnych (127,07 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Mapa