Publiczna Szkoła Podstawowa W Węgrzynowie


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa W Węgrzynowie

Patron im.Bohaterów Września

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa W Węgrzynowie

Węgrzynowo 150
Miejscowość Węgrzynowo
Kod pocztowy 06-211
Gmina Płoniawy-Bramura
Powiat makowski
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa W Węgrzynowie

297174541
Strona
Regon 00110677500000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa W Węgrzynowie znajduje się w miejscowości Węgrzynowo pod adresem Węgrzynowo 150. Numer telefonu do szkoły to 297174541. Numer fax: 297174541. Placówka szkolna działa na obszarze gminy Płoniawy-Bramura, powiat makowski , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www szkoły znajdziemy pod adresem sp_weg.republika.pl. Szkoła podstawowa figuruje w rejestrze pod numerem 00110677500000.

Publiczna Szkoła Podstawowa W Węgrzynowie przyjmuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dzieci uczęszczających na lekcje w placówce była równa 79, z czego 36 stanowiły uczennice, a 43 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 12 nauczycieli, z czego 8 na cały etat oraz 4 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 2. Powiat makowski ma zarejestrowane 25 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 3333 uczniów w powiecie przypada 25 innych szkół podstawowych (133,32 na placówkę), a średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Węgrzynowo: 1
  • w gminie Płoniawy-Bramura: 3
  • powiat makowski: 30
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa