Szkoła Podstawowa W Kalinowcu


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Kalinowcu

Adres Szkoła Podstawowa W Kalinowcu

Kalinowiec 12
Miejscowość Kalinowiec
Kod pocztowy 07-130
Gmina Łochów
Powiat węgrowski
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Kalinowcu

257932105
Regon 00113519100000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Kalinowcu znajduje się w miejscowości Kalinowiec pod adresem Kalinowiec 12. Telefon do szkoły podstawowej to 257932105. Faks: 256752404. Szkoła podstawowa mieści się na terenie gminy Łochów, powiat węgrowski , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Instytucja szkolna widnieje w rejestrze pod numerem 00113519100000.

Szkoła Podstawowa W Kalinowcu edukuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce wynosiła 62, z czego 30 to dziewczynki, a 32 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 15 nauczycieli, z czego 9 na cały etat oraz 6 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,24 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu to 1,5. Powiat węgrowski ma zarejestrowane 38 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 4804 uczniów w powiecie przypada 38 innych szkół podstawowych (126,42 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Kalinowiec: 1
  • w gminie Łochów: 11
  • powiat węgrowski: 54
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa