Publiczne Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum

Patron ks. Jan Twardowski

Adres Publiczne Gimnazjum

Mickiewicza 39A
Miejscowość Maków Mazowiecki
Kod pocztowy 06-200
Gmina miasto Maków Mazowiecki
Powiat makowski
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum

297171481
Strona
Regon 55074464800000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Publiczne Gimnazjum mieści się w miejscowości Maków Mazowiecki pod adresem Mickiewicza 39A. Numer telefonu do szkoły to 297171481. Numer faksu: 297171481. Szkoła gimnazjalna znajduje się na obszarze gminy Maków Mazowiecki, powiat makowski , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Stronę internetową szkoły gimnazjalnej można znaleźć pod adresem http://www.soswmakow.eu. Szkoła gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 55074464800000.

Nauka w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje testy poddają ocenie. Rezultaty testu w formie odpowiedniego zaświadczenia uczniowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach laureat otrzymuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów uczących się w placówce to 34, z czego 9 to gimnazjalistki, a 25 stanowili gimnazjaliści. Powiat makowski ma zarejestrowane 15 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 1732 uczniów w powiecie przypada 15 innych gimnazjów (115,47 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-24.11-5.36-10.1
2006-20.71-5.06-8.12
2007-32.57-4.99-11.62
2008-24.14-5.23-9.21
2009-27.59-3.14-9.82
2010-23.44-3.79-9.13
2011-19.51-2.44-7.11
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-15.24-5.21-8.3
2006-13.45-4.77-5.09
2007-25.15-5.21-10.44
2008-19.94-5.31-8.76
2009-19.63-4.33-10.21
2010-27-5.21-11.99
2011-22.35-4.17-9.26

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa