Publiczne Gimnazjum Specjalne


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Specjalne

Adres Publiczne Gimnazjum Specjalne

Leszno 61
Miejscowość Przasnysz
Kod pocztowy 06-300
Gmina miasto Przasnysz
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Specjalne

297522787
Strona
Regon 55129797300000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Publiczne Gimnazjum Specjalne znajduje się w miejscowości Przasnysz pod adresem Leszno 61. Nr tel. do gimnazjum to 297522787. Numer faksu: 297522787. Gimnazjum znajduje się na obszarze gminy Przasnysz, powiat przasnyski , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Stronę www placówki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem sosw-przasnysz.pl. Placówka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 55129797300000.

Pobieranie nauki w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki testu w formie stosownego zaświadczenia wychowankowie uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach gimnazjalista osiąga z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba gimnazjalistów pobierających naukę w placówce była równa 33, z czego 9 stanowiły gimnazjalistki, a 24 to uczniowie. Powiat przasnyski ma zarejestrowane 15 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 1906 uczniów w powiecie przypada 15 innych szkół gimnazjalnych (127,07 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,6 (150050 gimnazjalistów na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-6.92-3.36-3.93
2006-3.46-3.68-3.82
2007-9.61-3.47-4.51
2008-10.84-3.95-2.96
2009-11.57-3.62-4.62
2010-6.27-3.47-2.86
2011-6.81-3.71-1.01
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-8.61-1.78-5.05
2006-1.32-2.81-3.29
20070.48-10.540.04
2008-7.18-5.3-5.83
2009-9.14-3.14-3.06
2010-6.3-3.3-0.74
20110.76-3.17-0.2

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa