Publiczne Gimnazjum Specjalne W Brzegu


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Specjalne W Brzegu

Adres Publiczne Gimnazjum Specjalne W Brzegu

Mossora 4
Miejscowość Brzeg
Kod pocztowy 49-300
Gmina miasto Brzeg
Powiat brzeski
Województwo opolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Specjalne W Brzegu

774163571
Regon 53223393300000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Publiczne Gimnazjum Specjalne W Brzegu znajduje się w miejscowości Brzeg pod adresem Mossora 4. Nr tel. do szkoły to 774163571. Nr faksu: 774163571. Placówka gimnazjalna mieści się na terenie gminy Brzeg, powiat brzeski , województwo opolskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Stronę internetową jednostki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem zssbrzeg.wodip.opole.pl. Placówka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 53223393300000.

Edukacja w jednostce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki egzaminu w postaci stosownego dokumentu gimnazjaliści uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń otrzymuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów uczących się w placówce była równa 38, z czego 15 to dziewczynki, a 23 stanowili gimnazjaliści. Powiat brzeski ma zarejestrowane 17 gimnazjów, a województwo opolskie - 180. Na 2831 uczniów w powiecie przypada 17 innych placówek gimnazjalnych (166,53 na placówkę), a średnia w województwie to 158,55 (28539 dzieci w wieku gimnazjalnym na 180 placówek).

Mapa