Publiczne Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum

Patron "Unitów Podlaskich"

Adres Publiczne Gimnazjum

38A
Miejscowość Olszanka
Kod pocztowy 08-207
Gmina Olszanka
Powiat łosicki
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum

833575128
Regon 71165106900000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum mieści się w miejscowości Olszanka pod adresem 38A. Numer tel. do gimnazjum to 833575128. Nr fax: 833575128. Szkoła gimnazjalna ma lokalizację na terenie gminy Olszanka, powiat łosicki , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową szkoły gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.zsolszanka.edu.pl. Placówka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 71165106900000.

Kształcenie w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty testu są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy poddają ocenie. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie stosownego zaświadczenia gimnazjaliści uzyskują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji wychowanek osiąga z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających edukację w placówce była równa 98, z czego 61 to dziewczynki, a 37 to uczniowie. Powiat łosicki ma zarejestrowane 11 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 1076 uczniów w powiecie przypada 11 innych gimnazjów (97,82 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,6 (150050 gimnazjalistów na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-8.01-4.66-8.01
2006-3.69-2.82-3.69
2007-2.73-1.42-2.73
2008-2.45-2.35-2.45
20090.29-1.790.29
20104.51-0.014.51
2011-1.55-3.03-1.55
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-3.17-4.48-3.17
2006-6.57-4.17-6.57
2007-3.71-1.95-3.71
2008-3.53-3.7-3.53
2009-3.77-3.1-3.77
2010-3.05-2.81-3.05
20111.71-2.431.71

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa