Przedszkole Publiczne Nr2


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne Nr2

Adres Przedszkole Publiczne Nr2

Ofiar Katynia 9
Miejscowość Brzeg
Kod pocztowy 49-300
Gmina miasto Brzeg
Powiat brzeski
Województwo opolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Publiczne Nr2

774045985
Regon 16029295500000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne Nr2 znajduje się w miejscowości Brzeg pod adresem Ofiar Katynia 9. Numer telefonu do przedszkola to 774045985. Numer faksu: 774045985. Przedszkole funkcjonuje na terenie gminy Brzeg, powiat brzeski , województwo opolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy placówki przedszkolnej można odwiedzić pod adresem www.wodip.opole.pl/~pp2. Placówka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 16029295500000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i powstają w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci pobierających naukę w placówce była równa 75, z czego 33 to dziewczynki, a 42 stanowili uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 9 nauczycieli, z czego 6 na pełen etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 2. Powiat brzeski ma zarejestrowane 31 przedszkoli, a województwo opolskie - 359. Na 2433 uczniów w powiecie przypada 31 innych przedszkoli (78,48 na placówkę), a średnia w województwie to 72,82 (26143 przedszkolaków na 359 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Brzeg: 18
  • w gminie Brzeg: 18
  • powiat brzeski: 44
  • województwo opolskie: 561

Mapa