Publiczne Gimnazjum Nr 3 Im. Orląt Lwowskich W Brzegu


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Nr 3 Im. Orląt Lwowskich W Brzegu

Patron Orlęta Lwowskie

Adres Publiczne Gimnazjum Nr 3 Im. Orląt Lwowskich W Brzegu

Bohaterów Monte Cassino 14
Miejscowość Brzeg
Kod pocztowy 49-300
Gmina miasto Brzeg
Powiat brzeski
Województwo opolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Nr 3 Im. Orląt Lwowskich W Brzegu

774045925
Regon 53155796400000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum Nr 3 Im. Orląt Lwowskich W Brzegu znajduje się w miejscowości Brzeg pod adresem Bohaterów Monte Cassino 14. Nr tel. do gimnazjum to 774045925. Nr faksu: 774045925. Placówka gimnazjalna funkcjonuje na terenie gminy Brzeg, powiat brzeski , województwo opolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy gimnazjum znajdziemy pod adresem http://g3brzeg.wodip.opole.pl. Gimnazjum posiada wpis w rejestrze pod numerem 53155796400000.

Kształcenie w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających powołanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty testu w postaci odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji gimnazjalista osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba gimnazjalistów pobierających edukację w placówce to 401, z czego 194 to gimnazjalistki, a 207 to uczniowie. W gimnazjum pracuje łącznie 37 nauczycieli, z czego 33 na pełen etat oraz 4 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 8,25. Powiat brzeski ma zarejestrowane 17 gimnazjów, a województwo opolskie - 180. Na 2831 uczniów w powiecie przypada 17 innych gimnazjów (166,53 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 158,55 (28539 uczniów na 180 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Brzeg: 18
  • w gminie Brzeg: 18
  • powiat brzeski: 44
  • województwo opolskie: 561

Mapa