Gminne Gimnazjum W Skarbimierzu Osiedle


Najważniejsze informacje - Gminne Gimnazjum W Skarbimierzu Osiedle

Patron im. Komisji Edukacji Narodowej

Adres Gminne Gimnazjum W Skarbimierzu Osiedle

Akacjowa 27
Miejscowość Skarbimierz-Osiedle
Kod pocztowy 49-318
Gmina Skarbimierz
Powiat brzeski
Województwo opolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gminne Gimnazjum W Skarbimierzu Osiedle

774113851
Regon 16027913300000
Organ prowadzący Gmina

Gminne Gimnazjum W Skarbimierzu Osiedle mieści się w miejscowości Skarbimierz-Osiedle pod adresem Akacjowa 27. Numer tel. do szkoły to 774113851. Numer fax: 774113851. Placówka gimnazjalna funkcjonuje na obszarze gminy Skarbimierz, powiat brzeski , województwo opolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www jednostki gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.gzsskarbimierz.pl. Gimnazjum znajduje się w rejestrze pod numerem 16027913300000.

Kształcenie w gimnazjum obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne oceniają. Wyniki testu w formie stosownego dokumentu wychowankowie otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach wychowanek otrzymuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba gimnazjalistów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 178, z czego 89 to gimnazjalistki, a 89 to chłopcy. Powiat brzeski ma zarejestrowane 17 gimnazjów, a województwo opolskie - 180. Na 2831 uczniów w powiecie przypada 17 innych placówek gimnazjalnych (166,53 na placówkę), a średnia w województwie to 158,55 (28539 uczniów na 180 placówek).

Mapa