Technikum Uzupełniające Nr 3


Najważniejsze informacje - Technikum Uzupełniające Nr 3

Patron im. Księcia Jerzego II Piasta

Adres Technikum Uzupełniające Nr 3

Kamienna 3
Miejscowość Brzeg
Kod pocztowy 49-300
Gmina miasto Brzeg
Powiat brzeski
Województwo opolskie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Uzupełniające Nr 3

774162507
Regon 53223494400000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Uzupełniające Nr 3 znajduje się w miejscowości Brzeg pod adresem Kamienna 3. Telefon do technikum to 774162507. Numer fax: 774162507. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna ma lokalizację na obszarze gminy Brzeg, powiat brzeski , województwo opolskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Serwis www szkoły średniej o profilu technicznym można znaleźć pod adresem zsbbrzeg.pl. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 53223494400000.

Słuchacz technicznej szkoły ponadgimnazjalnej musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania dokumentu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu maturalnego.

Powiat brzeski ma zarejestrowane 17 szkoł technicznych, a województwo opolskie - 85. Na 1457 uczniów w powiecie przypada 17 innych szkół średnich technicznych (85,71 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 168,78 (14346 uczniów na 85 placówek).

Mapa