Publiczne Gimnazjum Im.tadeusza Kościuszki W Kościerzycach


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Im.tadeusza Kościuszki W Kościerzycach

Patron Tadeusz Kościuszko

Adres Publiczne Gimnazjum Im.tadeusza Kościuszki W Kościerzycach

31
Miejscowość Kościerzyce
Kod pocztowy 49-314
Gmina Lubsza
Powiat brzeski
Województwo opolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Im.tadeusza Kościuszki W Kościerzycach

774126828
Strona
Regon 53157020300000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum Im.tadeusza Kościuszki W Kościerzycach mieści się w miejscowości Kościerzyce pod adresem 31. Telefon do gimnazjum to 774126828. Faks: 774120562. Gimnazjum znajduje się na terenie gminy Lubsza, powiat brzeski , województwo opolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www placówki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.gimkoscierzyuce.szkoly.interklasa.pl. Szkoła gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 53157020300000.

Pobieranie nauki w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki testu są sprawdzane przez sprawdzających oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy sprawdzają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie stosownego zaświadczenia gimnazjaliści uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji wychowanek uzyskuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość gimnazjalistów pobierających edukację w placówce to 245, z czego 141 stanowiły gimnazjalistki, a 104 stanowili uczniowie. Powiat brzeski ma zarejestrowane 17 gimnazjów, a województwo opolskie - 180. Na 2831 uczniów w powiecie przypada 17 innych placówek gimnazjalnych (166,53 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 158,55 (28539 gimnazjalistów na 180 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Kościerzyce: 1
  • w gminie Lubsza: 2
  • powiat brzeski: 44
  • województwo opolskie: 561

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.64-0.92-0.64
2006-0.030-0.03
20070.44-1.560.44
20082.99-2.22.99
2009-0.61-3.21-0.61
20102.79-2.072.79
20112.83-2.172.83
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.14-3.17-0.14
2006-2.42-2.65-2.42
20071.25-3.431.25
20080.17-4.720.17
20090.81-5.220.81
20104.12-4.464.12
20110.37-4.150.37

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa