Publiczne Gimnazjum W Olszance


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum W Olszance

Adres Publiczne Gimnazjum W Olszance

94
Miejscowość Olszanka
Kod pocztowy 49-332
Gmina Olszanka
Powiat brzeski
Województwo opolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum W Olszance

774129602
Regon 53156666700000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum W Olszance mieści się w miejscowości Olszanka pod adresem 94. Telefon do szkoły to 774129602. Fax: 774129602. Placówka gimnazjalna znajduje się na terytorium gminy Olszanka, powiat brzeski , województwo opolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Gimnazjum posiada wpis w rejestrze pod numerem 53156666700000.

Edukacja w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki egzaminu w postaci odpowiedniego zaświadczenia gimnazjaliści otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach wychowanek otrzymuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków pobierających edukację w placówce to 105, z czego 43 stanowiły uczennice, a 62 stanowili chłopcy. Powiat brzeski ma zarejestrowane 17 gimnazjów, a województwo opolskie - 180. Na 2831 uczniów w powiecie przypada 17 innych szkół gimnazjalnych (166,53 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 158,55 (28539 dzieci w wieku gimnazjalnym na 180 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.36-0.921.36
20062.8302.83
2007-4.76-1.56-4.76
2008-3.56-2.2-3.56
20091-3.211
20100.94-2.070.94
20112.16-2.172.16
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-3.83-3.17-3.83
2006-4.38-2.65-4.38
2007-8.09-3.43-8.09
2008-2.99-4.72-2.99
2009-5.13-5.22-5.13
2010-5.05-4.46-5.05
2011-7.15-4.15-7.15

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa