Zespół Szkół W Garbowie Publiczne Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Garbowie


Najważniejsze informacje - Zespół Szkół W Garbowie Publiczne Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Garbowie

Patron im. Jana Pawła II

Adres Zespół Szkół W Garbowie Publiczne Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Garbowie

--- 53 E
Miejscowość Garbów
Kod pocztowy 21-080
Gmina Garbów
Powiat lubelski
Województwo lubelskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Zespół Szkół W Garbowie Publiczne Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Garbowie

815018014
Regon 43103128300000
Organ prowadzący Gmina

Zespół Szkół W Garbowie Publiczne Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Garbowie mieści się w miejscowości Garbów pod adresem --- 53 E. Numer tel. do gimnazjum to 815018014. Nr fax: 815018014. Jednostka gimnazjalna ma lokalizację na obszarze gminy Garbów, powiat lubelski , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest gmina. Gimnazjum widnieje w rejestrze pod numerem 43103128300000.

Edukacja w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty egzaminu w formie stosownego zaświadczenia gimnazjaliści otrzymują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku laureat osiąga z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość gimnazjalistów uczęszczających na lekcje w placówce to 226, z czego 111 stanowiły gimnazjalistki, a 115 stanowili gimnazjaliści. Powiat lubelski ma zarejestrowane 31 gimnazjów, a województwo lubelskie - 481. Na 4343 uczniów w powiecie przypada 31 innych gimnazjów (140,1 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 138,94 (66828 uczniów na 481 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.4-0.840.09
20062.24-0.310.13
20071.49-0.314.96
20082.750.024.01
20091.911.181.11
20101.530.782.33
20110.630.142.06
Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.61-0.790.05
20063.73-0.481.35
20072.260.375.13
20082.34-0.174.42
20090.260.15-3.09
20103.610.571.81
2011-0.89-0.10.24

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa