Gimnazjum Przysposabiające Do Pracy


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Przysposabiające Do Pracy

Adres Gimnazjum Przysposabiające Do Pracy

Jaśminowa 1
Miejscowość Żłobizna
Kod pocztowy 49-305
Gmina Skarbimierz
Powiat brzeski
Województwo opolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Przysposabiające Do Pracy

774162370
Regon 53242186000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Gimnazjum Przysposabiające Do Pracy mieści się w miejscowości Żłobizna pod adresem Jaśminowa 1. Numer tel. do szkoły to 774162370. Numer faksu: 774162370. Szkoła gimnazjalna działa na terytorium gminy Skarbimierz, powiat brzeski , województwo opolskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Gimnazjum znajduje się w rejestrze pod numerem 53242186000000.

Nauka w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji uczeń otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów uczących się w placówce wynosiła 51, z czego 13 stanowiły gimnazjalistki, a 38 stanowili gimnazjaliści. Powiat brzeski ma zarejestrowane 17 gimnazjów, a województwo opolskie - 180. Na 2831 uczniów w powiecie przypada 17 innych gimnazjów (166,53 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 158,55 (28539 uczniów na 180 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-25.38-0.92-25.38
2006-23.710-23.71
2007-29.42-1.56-29.42
2008-20.17-2.2-20.17
2009-25.8-3.21-25.8
2010-22.54-2.07-22.54
2011-22.64-2.17-22.64
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-26.36-3.17-26.36
2006-26.69-2.65-26.69
2007-24.87-3.43-24.87
2008-22.47-4.72-22.47
2009-24.1-5.22-24.1
2010-25.57-4.46-25.57
2011-23.35-4.15-23.35

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa