Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 Im. Jana Kochanowskiego W Brzegu


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 Im. Jana Kochanowskiego W Brzegu

Patron Jan Kochanowski

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 Im. Jana Kochanowskiego W Brzegu

Kamienna 2
Miejscowość Brzeg
Kod pocztowy 49-300
Gmina miasto Brzeg
Powiat brzeski
Województwo opolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 Im. Jana Kochanowskiego W Brzegu

774045150
Regon 00069862100000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 Im. Jana Kochanowskiego W Brzegu znajduje się w miejscowości Brzeg pod adresem Kamienna 2. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 774045150. Fax: 774045151. Instytucja szkolna ma lokalizację na obszarze gminy Brzeg, powiat brzeski , województwo opolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy jednostki szkolnej można znaleźć pod adresem sp3brzeg.wodip.opole.pl. Jednostka edukacyjna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00069862100000.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 Im. Jana Kochanowskiego W Brzegu rekrutuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów uczących się w placówce była równa 477, z czego 244 stanowiły uczennice, a 233 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 34 nauczycieli, z czego 31 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu wynosi 10,33. Powiat brzeski ma zarejestrowane 29 szkół podstawowych, a województwo opolskie - 406. Na 5221 uczniów w powiecie przypada 29 innych szkół podstawowych (180,03 na placówkę), a średnia w województwie to 127,5 (51764 dzieci w wieku szkolnym na 406 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Brzeg: 18
  • w gminie Brzeg: 18
  • powiat brzeski: 44
  • województwo opolskie: 561

Mapa