Publiczne Gimnazjum Nr 2


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Nr 2

Adres Publiczne Gimnazjum Nr 2

Poprzeczna 16
Miejscowość Brzeg
Kod pocztowy 49-300
Gmina miasto Brzeg
Powiat brzeski
Województwo opolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Nr 2

774045840
Regon 53155795800000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum Nr 2 mieści się w miejscowości Brzeg pod adresem Poprzeczna 16. Numer telefonu do szkoły to 774045840. Numer fax: 774045840. Placówka gimnazjalna działa na terenie gminy Brzeg, powiat brzeski , województwo opolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 53155795800000.

Edukacja w szkole gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki testu są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy sprawdzają. Rezultaty egzaminu w formie stosownego dokumentu uczniowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach wychowanek uzyskuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba gimnazjalistów pobierających edukację w placówce wynosiła 294, z czego 154 stanowiły dziewczynki, a 140 to uczniowie. Powiat brzeski ma zarejestrowane 17 gimnazjów, a województwo opolskie - 180. Na 2831 uczniów w powiecie przypada 17 innych gimnazjów (166,53 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 158,55 (28539 dzieci w wieku gimnazjalnym na 180 placówek).

Mapa