Publiczne Gimnazjum Nr 4 Z Oddziałami Integracyjnymi


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Nr 4 Z Oddziałami Integracyjnymi

Adres Publiczne Gimnazjum Nr 4 Z Oddziałami Integracyjnymi

Lompy 1
Miejscowość Brzeg
Kod pocztowy 49-300
Gmina miasto Brzeg
Powiat brzeski
Województwo opolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Nr 4 Z Oddziałami Integracyjnymi

774045215
Strona
Regon 16003446600000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum Nr 4 Z Oddziałami Integracyjnymi mieści się w miejscowości Brzeg pod adresem Lompy 1. Telefon do gimnazjum to 774045215. Faks: 774045215. Gimnazjum ma lokalizację na terytorium gminy Brzeg, powiat brzeski , województwo opolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www szkoły gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.zs2-brzeg.ayz.pl. Gimnazjum posiada wpis w rejestrze pod numerem 16003446600000.

Nauka w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki testu są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne oceniają. Wyniki egzaminu w postaci stosownego zaświadczenia gimnazjaliści uzyskują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji laureat osiąga z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba gimnazjalistów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 155, z czego 73 stanowiły uczennice, a 82 stanowili gimnazjaliści. Powiat brzeski ma zarejestrowane 17 gimnazjów, a województwo opolskie - 180. Na 2831 uczniów w powiecie przypada 17 innych placówek gimnazjalnych (166,53 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 158,55 (28539 uczniów na 180 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20054.96-0.924.03
20066.0304.49
20070.5-1.563.25
20084.36-2.22.57
20094.14-3.214.21
20103.9-2.072.87
20115.18-2.174.19
Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.29-3.170.74
20063.33-2.651.65
20072.41-3.43-1.1
20081.43-4.72-1.45
2009-0.11-5.221.03
2010-3.18-4.460.49
2011-1.33-4.150.98

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa