Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Gimnazjum

Patron Noblistów Polskich

Adres Gimnazjum

GOŚCIEJEWO 14
Miejscowość Gościejewo
Kod pocztowy 64-611
Gmina Rogoźno
Powiat obornicki
Województwo wielkopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum

672619292
Strona
Regon 63459430700000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum mieści się w miejscowości Gościejewo pod adresem GOŚCIEJEWO 14. Telefon do gimnazjum to 672619292. Nr faksu: 672619292. Szkoła gimnazjalna ma lokalizację na terytorium gminy Rogoźno, powiat obornicki , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www placówki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.zsgosciejewo.pl. Jednostka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 63459430700000.

Pobieranie nauki w szkole gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty testu w formie odpowiedniego zaświadczenia uczniowie otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji gimnazjalista osiąga z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 72, z czego 39 stanowiły dziewczynki, a 33 stanowili uczniowie. Powiat obornicki ma zarejestrowane 14 gimnazjów, a województwo wielkopolskie - 694. Na 1875 uczniów w powiecie przypada 14 innych placówek gimnazjalnych (133,93 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 154,97 (107549 uczniów na 694 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2007-8.13-2.95-4.57
2008-1.37-2.66-1.24
2009-4.2-2.48-4.35
2010-6.48-1.8-5.12
2011-8.94-3.94-2.43
Rok Szkoła Gmina Powiat
2007-4.64-3.3-6.02
2008-5.61-2.63-4.28
2009-6.71-2.54-7.78
2010-6.17-1.09-6.32
2011-4.87-3.37-3.19

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa