Publiczne Gimnazjum Nr 1


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Nr 1

Adres Publiczne Gimnazjum Nr 1

Sportowa 9
Miejscowość Maków Mazowiecki
Kod pocztowy 06-200
Gmina miasto Maków Mazowiecki
Powiat makowski
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Nr 1

297171042
Regon 55072508800000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum Nr 1 znajduje się w miejscowości Maków Mazowiecki pod adresem Sportowa 9. Numer telefonu do szkoły to 297171042. Faks: 297171042. Placówka gimnazjalna działa na obszarze gminy Maków Mazowiecki, powiat makowski , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 55072508800000.

Nauka w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy poddają ocenie. Wyniki egzaminu w formie stosownego zaświadczenia gimnazjaliści otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń otrzymuje z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość gimnazjalistów pobierających naukę w placówce była równa 150, z czego 62 stanowiły gimnazjalistki, a 88 stanowili chłopcy. Powiat makowski ma zarejestrowane 15 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 1732 uczniów w powiecie przypada 15 innych gimnazjów (115,47 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,6 (150050 gimnazjalistów na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-4.81-5.36-10.1
2006-4.18-5.06-8.12
2007-4.83-4.99-11.62
2008-3.37-5.23-9.21
2009-1.12-3.14-9.82
2010-5.37-3.79-9.13
2011-0.66-2.44-7.11
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-6.73-5.21-8.3
2006-4.6-4.77-5.09
2007-8.51-5.21-10.44
2008-8.34-5.31-8.76
2009-6.29-4.33-10.21
2010-7.87-5.21-11.99
2011-5.6-4.17-9.26

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa