Publiczne Gimnazjum Im. Rtm. Witolda Pileckiego


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Im. Rtm. Witolda Pileckiego

Patron rtm. Witold Pilecki

Adres Publiczne Gimnazjum Im. Rtm. Witolda Pileckiego

33
Miejscowość Przemiarowo
Kod pocztowy 06-100
Gmina Pułtusk
Powiat pułtuski
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Im. Rtm. Witolda Pileckiego

236910952
Strona
Regon 13094949100000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum Im. Rtm. Witolda Pileckiego mieści się w miejscowości Przemiarowo pod adresem 33. Numer telefonu do gimnazjum to 236910952. Faks: 236910952. Szkoła gimnazjalna ma lokalizację na terytorium gminy Pułtusk, powiat pułtuski , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www jednostki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.zspprzemiarowo.republika.pl. Gimnazjum figuruje w rejestrze pod numerem 13094949100000.

Nauka w jednostce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie stosownego dokumentu gimnazjaliści uzyskują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach wychowanek uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba gimnazjalistów pobierających naukę w placówce była równa 37, z czego 16 stanowiły dziewczynki, a 21 stanowili chłopcy. Powiat pułtuski ma zarejestrowane 12 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 1885 uczniów w powiecie przypada 12 innych gimnazjów (157,08 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.68-2.99-4.82
2006-0.8-2.93-3.48
2007-0.47-2.16-2.48
20081.88-3.02-3.22
2009-3.83-2.14-0.69
2010-3.34-3.17-4.56
2011-3.31-4.54-4.43
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-6.50.77-3.76
2006-8.75-2.29-3.77
2007-7.51-0.95-1.9
20082.520.61-0.84
20093.5-1.80.91
2010-3.07-3.09-4.06
2011-5.86-1.91-0.87

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum