Publiczne Gimnazjum Im. Papieża Jana Pawła Ii W Gzach


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Im. Papieża Jana Pawła Ii W Gzach

Patron im. Papieża Jana Pawła II

Adres Publiczne Gimnazjum Im. Papieża Jana Pawła Ii W Gzach

59
Miejscowość Gzy
Kod pocztowy 06-126
Gmina Gzy
Powiat pułtuski
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Im. Papieża Jana Pawła Ii W Gzach

236913456
Regon 13042714300000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum Im. Papieża Jana Pawła Ii W Gzach znajduje się w miejscowości Gzy pod adresem 59. Numer tel. do gimnazjum to 236913456. Nr faksu: 236913456. Gimnazjum znajduje się na terytorium gminy Gzy, powiat pułtuski , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 13042714300000.

Edukacja w gimnazjum obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje testy sprawdzają. Wyniki testu w postaci stosownego dokumentu wychowankowie otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek otrzymuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających edukację w placówce była równa 125, z czego 59 stanowiły dziewczynki, a 66 stanowili gimnazjaliści. W gimnazjum pracuje łącznie 20 nauczycieli, z czego 18 na pełen etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 9. Powiat pułtuski ma zarejestrowane 12 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 1885 uczniów w powiecie przypada 12 innych jednostek gimnazjalnych (157,08 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,6 (150050 gimnazjalistów na 1003 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Gzy: 1
  • w gminie Gzy: 3
  • powiat pułtuski: 31
  • województwo mazowieckie: 2257

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.61-2.99-1.61
2006-3.26-2.93-3.26
2007-5.4-2.16-5.4
20080.52-3.020.52
2009-3.15-2.14-3.15
2010-3.88-3.17-3.88
2011-11.78-4.54-11.78
Rok Szkoła Gmina Powiat
20054.220.774.22
2006-3.43-2.29-3.43
2007-2.34-0.95-2.34
2008-2.90.61-2.9
2009-4.71-1.8-4.71
2010-0.34-3.09-0.34
2011-7.22-1.91-7.22

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa