Publiczne Gimnazjum W Gołyminie-ośrodku


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum W Gołyminie-Ośrodku

Adres Publiczne Gimnazjum W Gołyminie-Ośrodku

KSIEDZA MICHALAKA 10 C
Miejscowość Gołymin-Ośrodek
Kod pocztowy 06-420
Gmina Gołymin-Ośrodek
Powiat ciechanowski
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum W Gołyminie-Ośrodku

236716395
Strona
Regon 13041451900000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum W Gołyminie-ośrodku mieści się w miejscowości Gołymin-Ośrodek pod adresem KSIEDZA MICHALAKA 10 C. Numer tel. do szkoły to 236716395. Nr faksu: 236716395. Gimnazjum mieści się na terenie gminy Gołymin-Ośrodek, powiat ciechanowski , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową gimnazjum można odwiedzić pod adresem www.gimnazjum.golymin-osrodek.pl. Gimnazjum posiada wpis w rejestrze pod numerem 13041451900000.

Kształcenie w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty egzaminu w formie stosownego zaświadczenia wychowankowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach laureat otrzymuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających edukację w placówce to 152, z czego 71 to uczennice, a 81 stanowili chłopcy. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 17 nauczycieli, z czego 13 na pełen etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do lektorów zatrudnionych na pół etatu wynosi 3,25. Powiat ciechanowski ma zarejestrowane 22 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 2943 uczniów w powiecie przypada 22 innych gimnazjów (133,77 na placówkę), a średnia w województwie to 149,6 (150050 uczniów na 1003 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Gołymin-Ośrodek: 1
  • w gminie Gołymin-Ośrodek: 2
  • powiat ciechanowski: 49
  • województwo mazowieckie: 2257

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.3-0.96-2.3
2006-7.94-2.16-7.94
2007-10.37-1.4-10.37
2008-3.81-2.21-3.81
2009-4.87-2.85-4.87
2010-2.85-2.62-2.85
2011-9.91-5.23-9.91
Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.40.161.4
2006-8.09-1.63-8.09
2007-6.52-0.78-6.52
2008-0.5-3.16-0.5
2009-3.39-1.91-3.39
2010-2.48-1.66-2.48
2011-4.56-3.07-4.56

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa