Zespół Szkolno-przedszkolny


Najważniejsze informacje - Zespół Szkolno-Przedszkolny

Patron "Oskar Kolberg"

Adres Zespół Szkolno-Przedszkolny

SZKOLNA 9
Miejscowość Karniewo
Kod pocztowy 06-425
Gmina Karniewo
Powiat makowski
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zespół Szkolno-Przedszkolny

296911068
Strona
Regon 14152928600000
Organ prowadzący Gmina

Zespół Szkolno-przedszkolny mieści się w miejscowości Karniewo pod adresem SZKOLNA 9. Nr tel. do szkoły podstawowej to 296911068. Faks: 296911976. Instytucja edukacyjna znajduje się na terenie gminy Karniewo, powiat makowski , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www instytucji szkolnej odwiedzimy pod adresem WWW.KARNIEWO.CNOW.PL. Placówka edukacyjna widnieje w rejestrze pod numerem 14152928600000.

Zespół Szkolno-przedszkolny przyjmuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce wynosiła 353, z czego 166 stanowiły uczennice, a 187 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 33 nauczycieli, z czego 30 na cały etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 10. Powiat makowski ma zarejestrowane 25 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 3333 uczniów w powiecie przypada 25 innych szkół podstawowych (133,32 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Karniewo: 2
  • w gminie Karniewo: 3
  • powiat makowski: 30
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa

szkoła podstawowa