Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa

Patron Noblistów Polskich

Adres Szkoła Podstawowa

GOŚCIEJEWO 14
Miejscowość Gościejewo
Kod pocztowy 64-611
Gmina Rogoźno
Powiat obornicki
Województwo wielkopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa

672619292
Strona
Regon 00113054900000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa znajduje się w miejscowości Gościejewo pod adresem GOŚCIEJEWO 14. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 672619292. Numer fax: 672619292. Placówka edukacyjna ma lokalizację na terenie gminy Rogoźno, powiat obornicki , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy instytucji szkolnej można znaleźć pod adresem www.zsgosciejewo.pl. Jednostka szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 00113054900000.

Szkoła Podstawowa naucza dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków pobierających naukę w placówce była równa 172, z czego 83 stanowiły dziewczynki, a 89 to uczniowie. Powiat obornicki ma zarejestrowane 20 szkół podstawowych, a województwo wielkopolskie - 1219. Na 4652 uczniów w powiecie przypada 20 innych szkół podstawowych (232,6 na placówkę), a średnia w województwie to 183,42 (223583 dzieci w wieku szkolnym na 1219 placówek).

Mapa