Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy W Makowie Mazowieckim


Najważniejsze informacje - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy W Makowie Mazowieckim

Patron ks. Jan Twardowski

Adres Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy W Makowie Mazowieckim

Mickiewicza 39A
Miejscowość Maków Mazowiecki
Kod pocztowy 06-200
Gmina miasto Maków Mazowiecki
Powiat makowski
Województwo mazowieckie
Typ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Uprawnienia publiczna

Telefon Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy W Makowie Mazowieckim

297171481
Strona
Regon 00018631200000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Makowie Mazowieckim - opis placówki Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Makowie Mazowieckim jest placówką oświatową, która specjalizuje się w pracy z uczniami z różnymi rodzajami niepełnosprawności intelektualnej. Placówka zapewnia kompleksową opiekę, edukację i wsparcie dla dzieci i młodzieży, które wymagają specjalnego podejścia w procesie nauki i rozwoju. W SOSW w Makowie Mazowieckim pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna i terapeutyczna, która indywidualnie dostosowuje program nauczania do potrzeb i możliwości każdego ucznia. W placówce panuje przyjazna atmosfera sprzyjająca rozwojowi i nauce, a uczniowie mają możliwość uczestnictwa w różnorodnych zajęciach edukacyjnych, terapeutycznych i rekreacyjnych. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Makowie Mazowieckim stawia sobie za cel rozwijanie umiejętności społecznych, emocjonalnych i intelektualnych uczniów, aby przygotować ich do samodzielności i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Placówka dba o wszechstronny rozwój swoich podopiecznych, wspierając ich w zdobywaniu nowych umiejętności i rozwijaniu pasji. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Makowie Mazowieckim - dokładny adres Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Makowie Mazowieckim mieści się pod adresem: Mickiewicza 39A, Maków Mazowiecki, 06-200, województwo mazowieckie. Lokalizacja placówki jest dogodna i łatwo dostępna zarówno dla mieszkańców Makowa Mazowieckiego, jak i okolicznych miejscowości. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Makowie Mazowieckim - dane kontaktowe Aby skontaktować się z Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Makowie Mazowieckim, można dzwonić pod numer telefonu: 29717148

1. Dodatkowo, placówka udostępnia swoją stronę internetową: http://www.soswmakow.eu, gdzie można znaleźć więcej informacji na temat oferty edukacyjnej, wydarzeń i aktualności z życia szkoły.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Makowie Mazowieckim - dodatkowe informacje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Makowie Mazowieckim jest placówką publiczną, która działa na podstawie numeru identyfikacji REGON: 00018631200000. Placówka jest częścią Powiatu ziemskiego i współpracuje z innymi instytucjami oświatowymi oraz organizacjami pozarządowymi w celu zapewnienia kompleksowej opieki i wsparcia dla uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi.

Mapa