Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12

Patron Jan Paweł II

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12

Bałtowska 336a
Miejscowość Ostrowiec Świętokrzyski
Kod pocztowy 27-400
Gmina miasto Ostrowiec Świętokrzyski
Powiat ostrowiecki
Województwo świętokrzyskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12

412666608
Regon 00069512000000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12 znajduje się w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski pod adresem Bałtowska 336a. Numer tel. do szkoły podstawowej to 412666608. Nr faksu: 412666608. Jednostka szkolna mieści się na terytorium gminy Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki , województwo świętokrzyskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www szkoły odwiedzimy pod adresem www.psp12ostrowiec.szkolnastrona.pl. Szkoła podstawowa posiada wpis w rejestrze pod numerem 00069512000000.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12 rekrutuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 121, z czego 59 stanowiły uczennice, a 62 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 18 nauczycieli, z czego 13 na pełen etat oraz 5 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu to 2,6. Powiat ostrowiecki ma zarejestrowane 38 szkół podstawowych, a województwo świętokrzyskie - 555. Na 6299 uczniów w powiecie przypada 38 innych szkół podstawowych (165,76 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 136,74 (75893 dzieci w wieku szkolnym na 555 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Ostrowiec Świętokrzyski: 25
  • w gminie Ostrowiec Świętokrzyski: 25
  • powiat ostrowiecki: 51
  • województwo świętokrzyskie: 584

Mapa