Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Słowackiego 56
Miejscowość Opatów
Kod pocztowy 27-500
Gmina Opatów
Powiat opatowski
Województwo świętokrzyskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

158682319
Strona
Regon 29244393000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa znajduje się w miejscowości Opatów pod adresem Słowackiego 56. Numer tel. do szkoły to 158682319. Fax: 158682319. Szkoła zawodowa funkcjonuje na terenie gminy Opatów, powiat opatowski , województwo świętokrzyskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Witrynę internetową szkoły o profilu zawodowym można odwiedzić pod adresem www.opatow.szkola.pl. Szkoła o profilu zawodowym widnieje w rejestrze pod numerem 29244393000000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego i zawodowego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólnokształcące są nauczane tak jak w liceum i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, ale wyłącznie w zakresie podstawowym. Słuchacz zdobywa edukację i kwalifikacje na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ edukacja zajmuje trzy lata. W ramach zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez praktykanta. W szkole o profilu zawodowym największy nacisk kładzie się na edukację zawodową. Stąd w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje więcej niż 60% łącznego czasu przeznaczonego na kształcenie zawodowe. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym kończy się otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający kompetencje zawodowe, o ile słuchacz podejdzie do nieobligatoryjnego sprawdzaniu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły o profilu zawodowym naukę można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, lub podnosić swoje umiejętności zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce to 247, z czego 69 stanowiły uczennice, a 178 stanowili kursanci. Powiat opatowski ma zarejestrowane 2 szkoły zawodowe, a województwo świętokrzyskie - 79. Na 360 uczniów w powiecie przypada 2 innych szkół zawodowych (180 na placówkę), a średnia w województwie to 68,11 (5381 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 79 placówek).

Mapa