Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Siennie


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Siennie

Patron im.Ks.majora Stanisława Domańskiego

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Siennie

Szkolna 41
Miejscowość Sienno
Kod pocztowy 27-350
Gmina Sienno
Powiat lipski
Województwo mazowieckie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Siennie

483786083
Strona
Regon 14025003300000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Siennie znajduje się w miejscowości Sienno pod adresem Szkolna 41. Telefon do szkoły zawodowej to 483786083. Nr fax: 483786028. Zasadnicza szkoła zawodowa funkcjonuje na terenie gminy Sienno, powiat lipski , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Serwis www ZSZ odwiedzimy pod adresem www,zspsienno.witrynaszkolna.pl. ZSZ znajduje się w rejestrze pod numerem 14025003300000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego oraz praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólnokształcące są realizowane tak jak w szkole licealnej i szkoła średniej o profilu technicznym, jednak wyłącznie w zakresie podstawowym. Słuchacz zdobywa edukację i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej zdobywanie wiedzy zajmuje trzy lata. W obrębie zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez słuchacza. W ZSZ największy nacisk kładzie się na kształcenie zawodowe. W związku z tym w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje min. 60% łącznego czasu przypisanego na naukę zawodu. Nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową można ukończyć zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający kwalifikacje zawodowe, o ile uczeń przystąpi do nieobowiązkowego egzaminu praktycznego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu zasadniczej szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, jak również podwyższać swoje kompetencje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat lipski ma zarejestrowane 2 szkoły zawodowe, a województwo mazowieckie - 201. Na 154 uczniów w powiecie przypada 2 innych szkół zawodowych (77 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 91,36 (18364 uczniów na 201 placówek).

Mapa