Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 2


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 2

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 2

Sienkiewicza 67
Miejscowość Ostrowiec Świętokrzyski
Kod pocztowy 27-400
Gmina miasto Ostrowiec Świętokrzyski
Powiat ostrowiecki
Województwo świętokrzyskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 2

412482440
Strona
Regon 26062971300000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 2 znajduje się w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski pod adresem Sienkiewicza 67. Nr tel. do szkoły zawodowej to 412482440. Numer faksu: 412482440. ZSZ znajduje się na terytorium gminy Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki , województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Witrynę internetową szkoły zawodowej odwiedzimy pod adresem www.mos.ostrowiec.pl. ZSZ znajduje się w rejestrze pod numerem 26062971300000.

ZSZ realizuje program nauki w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego. W ZSZ przedmioty ogólnokształcące są realizowane tak jak w liceum i szkole średniej technicznej, ale tylko w obszarze podstawowym. Słuchacz zdobywa wiedzę i kwalifikacje na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej kształcenia obejmuje trzy lata. W zależności od zawodu ilość kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez praktykanta. W szkole zawodowej szczególny nacisk kładzie się na kształcenie zawodowe. Stąd w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje min. 60% całkowitego czasu przypisanego na kształcenie zawodowe. Zdobywanie umiejętności praktycznych ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. ZSZ można ukończyć otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący kwalifikacje zawodowe, o ile kursant podejdzie do nieobligatoryjnego testu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu zasadniczej szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, lub uzupełniać swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat ostrowiecki ma zarejestrowane 8 szkoł zawodowych, a województwo świętokrzyskie - 79. Na 651 uczniów w powiecie przypada 8 innych szkół zawodowych (81,38 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 68,11 (5381 uczniów na 79 placówek).

Mapa