Publiczna Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa

Patron Mikołaj Kopernik

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa

Kościuszki 61
Miejscowość Lewin Brzeski
Kod pocztowy 49-340
Gmina Lewin Brzeski
Powiat brzeski
Województwo opolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa

774217591
Regon 00025655000000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa mieści się w miejscowości Lewin Brzeski pod adresem Kościuszki 61. Nr tel. do szkoły podstawowej to 774217591. Numer faksu: 774127638. Jednostka edukacyjna mieści się na obszarze gminy Lewin Brzeski, powiat brzeski , województwo opolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www instytucji szkolnej znajdziemy pod adresem sp_lewin_brzeski.wodip.opole.pl. Placówka szkolna widnieje w rejestrze pod numerem 00025655000000.

Publiczna Szkoła Podstawowa rekrutuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 469, z czego 225 to uczennice, a 244 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 37 nauczycieli, z czego 33 w pełnym wymiarze godzin oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 8,25. Powiat brzeski ma zarejestrowane 29 szkół podstawowych, a województwo opolskie - 406. Na 5221 uczniów w powiecie przypada 29 innych szkół podstawowych (180,03 na placówkę), a średnia w województwie to 127,5 (51764 uczniów na 406 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Lewin Brzeski: 4
  • w gminie Lewin Brzeski: 11
  • powiat brzeski: 44
  • województwo opolskie: 561

Mapa