Szkoła Podstawowa Im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty W Zespole Szkolno-przedszkolnym Sadowie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty W Zespole Szkolno-Przedszkolnym Sadowie

Patron 74 Górnośląski Pułk Piechoty

Adres Szkoła Podstawowa Im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty W Zespole Szkolno-Przedszkolnym Sadowie

Powstańców 72
Miejscowość Sadów
Kod pocztowy 42-700
Gmina Koszęcin
Powiat lubliniecki
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty W Zespole Szkolno-Przedszkolnym Sadowie

343524458
Regon 00119704500000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty W Zespole Szkolno-przedszkolnym Sadowie mieści się w miejscowości Sadów pod adresem Powstańców 72. Numer tel. do szkoły podstawowej to 343524458. Faks: 343524458. Szkoła podstawowa funkcjonuje na terytorium gminy Koszęcin, powiat lubliniecki , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Szkoła podstawowa widnieje w rejestrze pod numerem 00119704500000.

Szkoła Podstawowa Im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty W Zespole Szkolno-przedszkolnym Sadowie uczy dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków pobierających naukę w placówce to 96, z czego 42 to dziewczynki, a 54 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 11 nauczycieli, z czego 10 na pełen etat oraz 1 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 10. Powiat lubliniecki ma zarejestrowane 33 szkoły podstawowe, a województwo śląskie - 1242. Na 4435 uczniów w powiecie przypada 33 innych szkół podstawowych (134,39 na placówkę), a średnia w województwie to 196,65 (244243 dzieci w wieku szkolnym na 1242 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Sadów: 2
  • w gminie Koszęcin: 10
  • powiat lubliniecki: 47
  • województwo śląskie: 2020

Mapa