Przedszkole Publiczne Nr 2


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne Nr 2

Adres Przedszkole Publiczne Nr 2

Narutowicza 2
Miejscowość Lewin Brzeski
Kod pocztowy 49-340
Gmina Lewin Brzeski
Powiat brzeski
Województwo opolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Publiczne Nr 2

774127682
Regon 53058405400000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne Nr 2 mieści się w miejscowości Lewin Brzeski pod adresem Narutowicza 2. Nr tel. do przedszkola to 774127682. Fax: 774127682. Jednostka przedszkolna mieści się na terytorium gminy Lewin Brzeski, powiat brzeski , województwo opolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy jednostki przedszkolnej znajdziemy pod adresem www.pp2lewinbrzeski.pl. Przedszkole funkcjonuje w rejestrze pod numerem 53058405400000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dzieci uczących się w placówce wynosiła 117, z czego 60 to uczennice, a 57 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 9 nauczycieli, z czego 8 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających na pół etatu wynosi 8. Powiat brzeski ma zarejestrowane 31 przedszkoli, a województwo opolskie - 359. Na 2433 uczniów w powiecie przypada 31 innych przedszkoli (78,48 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 72,82 (26143 przedszkolaków na 359 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Lewin Brzeski: 4
  • w gminie Lewin Brzeski: 11
  • powiat brzeski: 44
  • województwo opolskie: 561

Mapa