Przedszkole Publiczne W Przeczy


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne W Przeczy

Adres Przedszkole Publiczne W Przeczy

19
Miejscowość Przecza
Kod pocztowy 49-345
Gmina Lewin Brzeski
Powiat brzeski
Województwo opolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Publiczne W Przeczy

774128490
Regon 53058410800000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne W Przeczy mieści się w miejscowości Przecza pod adresem 19. Numer telefonu do przedszkola to 774128490. Numer fax: 774128490. Jednostka przedszkolna działa na terytorium gminy Lewin Brzeski, powiat brzeski , województwo opolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 53058410800000.

Do przedszkola chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i uruchamia się je w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków uczących się w placówce była równa 23, z czego 13 stanowiły dziewczynki, a 10 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 4 nauczycieli, z czego 2 na cały etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,17 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 1. Powiat brzeski ma zarejestrowane 31 przedszkoli, a województwo opolskie - 359. Na 2433 uczniów w powiecie przypada 31 innych przedszkoli (78,48 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 72,82 (26143 dzieci w wieku przedszkolnym na 359 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Przecza: 1
  • w gminie Lewin Brzeski: 11
  • powiat brzeski: 44
  • województwo opolskie: 561

Mapa