Publiczna Szkoła Podstawowa Im.juliusza Słowackiego


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa Im.juliusza Słowackiego

Patron Juliusz Słowacki

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa Im.juliusza Słowackiego

Słowackiego 9
Miejscowość Łosiów
Kod pocztowy 49-330
Gmina Lewin Brzeski
Powiat brzeski
Województwo opolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa Im.juliusza Słowackiego

774125326
Regon 00118342200000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa Im.juliusza Słowackiego znajduje się w miejscowości Łosiów pod adresem Słowackiego 9. Nr tel. do szkoły podstawowej to 774125326. Nr faksu: 774125326. Placówka edukacyjna ma lokalizację na obszarze gminy Lewin Brzeski, powiat brzeski , województwo opolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową placówki szkolnej znajdziemy pod adresem www.psplosiow.opole.pl. Placówka edukacyjna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00118342200000.

Publiczna Szkoła Podstawowa Im.juliusza Słowackiego przyjmuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita ilość dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce to 155, z czego 74 to uczennice, a 81 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 16 nauczycieli, z czego 13 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających na pełen etat do lektorów zatrudnionych na pół etatu wynosi 4,33. Powiat brzeski ma zarejestrowane 29 szkół podstawowych, a województwo opolskie - 406. Na 5221 uczniów w powiecie przypada 29 innych szkół podstawowych (180,03 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 127,5 (51764 uczniów na 406 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Łosiów: 3
  • w gminie Lewin Brzeski: 11
  • powiat brzeski: 44
  • województwo opolskie: 561

Mapa