Gimnazjum W łosiowie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Łosiowie

Patron im. Polskich Noblistów

Adres Gimnazjum W Łosiowie

Słowackiego 7
Miejscowość Łosiów
Kod pocztowy 49-330
Gmina Lewin Brzeski
Powiat brzeski
Województwo opolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Łosiowie

774125306
Regon 53156345600000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W łosiowie mieści się w miejscowości Łosiów pod adresem Słowackiego 7. Numer telefonu do szkoły to 774125306. Fax: 774125306. Szkoła gimnazjalna znajduje się na obszarze gminy Lewin Brzeski, powiat brzeski , województwo opolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www jednostki gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.gimnlosiow.xt.pl. Szkoła gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 53156345600000.

Pobieranie nauki w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty testu są sprawdzane przez sprawdzających powołanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki egzaminu w postaci odpowiedniego dokumentu uczniowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek osiąga z danej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków pobierających naukę w placówce wynosiła 83, z czego 41 to uczennice, a 42 stanowili uczniowie. W gimnazjum pracuje łącznie 15 nauczycieli, z czego 6 na cały etat oraz 9 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,18 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do nauczających zatrudnionych na pół etatu wynosi 0,67. Powiat brzeski ma zarejestrowane 17 gimnazjów, a województwo opolskie - 180. Na 2831 uczniów w powiecie przypada 17 innych gimnazjów (166,53 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 158,55 (28539 dzieci w wieku gimnazjalnym na 180 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Łosiów: 3
  • w gminie Lewin Brzeski: 11
  • powiat brzeski: 44
  • województwo opolskie: 561

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20052.84-0.922.47
20062.402.81
20074.76-1.562.84
20085.16-2.22.77
2009-3.38-3.21-0.51
20104.36-2.073.31
2011-8.03-2.17-3.43
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-3.47-3.171.75
20062.7-2.653.8
20072.77-3.431.54
2008-3.04-4.72-0.79
2009-8.11-5.22-2.66
2010-1.12-4.461.03
2011-3.22-4.15-1.42

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa