Przedszkole Publiczne Nr 1


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne Nr 1

Adres Przedszkole Publiczne Nr 1

Główna 32
Miejscowość Łosiów
Kod pocztowy 49-330
Gmina Lewin Brzeski
Powiat brzeski
Województwo opolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Publiczne Nr 1

774125396
Regon 53058408300000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne Nr 1 mieści się w miejscowości Łosiów pod adresem Główna 32. Numer telefonu do przedszkola to 774125396. Numer faksu: 774125396. Placówka przedszkolna znajduje się na obszarze gminy Lewin Brzeski, powiat brzeski , województwo opolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 53058408300000.

Do jednostek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dzieci uczęszczających na lekcje w placówce to 99, z czego 53 stanowiły dziewczynki, a 46 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 9 nauczycieli, z czego 7 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych na pół etatu to 3,5. Powiat brzeski ma zarejestrowane 31 przedszkoli, a województwo opolskie - 359. Na 2433 uczniów w powiecie przypada 31 innych przedszkoli (78,48 na placówkę), a średnia w województwie to 72,82 (26143 przedszkolaków na 359 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Łosiów: 3
  • w gminie Lewin Brzeski: 11
  • powiat brzeski: 44
  • województwo opolskie: 561

Mapa