Przedszkole Publiczne W Skorogoszczy


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne W Skorogoszczy

Adres Przedszkole Publiczne W Skorogoszczy

Słowackiego 1
Miejscowość Skorogoszcz
Kod pocztowy 49-345
Gmina Lewin Brzeski
Powiat brzeski
Województwo opolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Publiczne W Skorogoszczy

774121083
Regon 53058407700000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne W Skorogoszczy znajduje się w miejscowości Skorogoszcz pod adresem Słowackiego 1. Telefon do przedszkola to 774121083. Faks: 774121083. Przedszkole działa na terenie gminy Lewin Brzeski, powiat brzeski , województwo opolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Przedszkole posiada wpis w rejestrze pod numerem 53058407700000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dzieci pobierających edukację w placówce była równa 87, z czego 36 to dziewczynki, a 51 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 8 nauczycieli, z czego 7 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 7. Powiat brzeski ma zarejestrowane 31 przedszkoli, a województwo opolskie - 359. Na 2433 uczniów w powiecie przypada 31 innych przedszkoli (78,48 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 72,82 (26143 dzieci w wieku przedszkolnym na 359 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Skorogoszcz: 3
  • w gminie Lewin Brzeski: 11
  • powiat brzeski: 44
  • województwo opolskie: 561

Mapa