Przedszkole Publiczne Nr 1


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne Nr 1

Adres Przedszkole Publiczne Nr 1

Aleja Wojska Polskiego 13
Miejscowość Lewin Brzeski
Kod pocztowy 49-340
Gmina Lewin Brzeski
Powiat brzeski
Województwo opolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Publiczne Nr 1

774127201
Regon 53058406000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne Nr 1 znajduje się w miejscowości Lewin Brzeski pod adresem Aleja Wojska Polskiego 13. Numer telefonu do przedszkola to 774127201. Fax: 774127201. Przedszkole funkcjonuje na terenie gminy Lewin Brzeski, powiat brzeski , województwo opolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 53058406000000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów pobierających naukę w placówce była równa 124, z czego 60 stanowiły uczennice, a 64 stanowili chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 12 nauczycieli, z czego 11 na cały etat oraz 1 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 11. Powiat brzeski ma zarejestrowane 31 przedszkoli, a województwo opolskie - 359. Na 2433 uczniów w powiecie przypada 31 innych przedszkoli (78,48 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 72,82 (26143 dzieci w wieku przedszkolnym na 359 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Lewin Brzeski: 4
  • w gminie Lewin Brzeski: 11
  • powiat brzeski: 44
  • województwo opolskie: 561

Mapa