Publiczna Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa

Patron Kawalerów Orderu Uśmiechu

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa

Zamkowa 6
Miejscowość Skorogoszcz
Kod pocztowy 49-345
Gmina Lewin Brzeski
Powiat brzeski
Województwo opolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa

774121753
Strona
Regon 00118346800000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa mieści się w miejscowości Skorogoszcz pod adresem Zamkowa 6. Telefon do szkoły to 774121753. Numer faksu: 774121753. Placówka edukacyjna funkcjonuje na terenie gminy Lewin Brzeski, powiat brzeski , województwo opolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Witrynę internetową jednostki edukacyjnej znajdziemy pod adresem www.wodip.opole.pl~spskorogoszcz. Jednostka szkolna widnieje w rejestrze pod numerem 00118346800000.

Publiczna Szkoła Podstawowa uczy dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających edukację w placówce to 144, z czego 76 stanowiły dziewczynki, a 68 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 16 nauczycieli, z czego 11 w pełnym wymiarze godzin oraz 5 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 2,2. Powiat brzeski ma zarejestrowane 29 szkół podstawowych, a województwo opolskie - 406. Na 5221 uczniów w powiecie przypada 29 innych szkół podstawowych (180,03 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 127,5 (51764 dzieci w wieku szkolnym na 406 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Skorogoszcz: 3
  • w gminie Lewin Brzeski: 11
  • powiat brzeski: 44
  • województwo opolskie: 561

Mapa