Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Gimnazjum

Patron im. Polskich Olimpijczyków

Adres Gimnazjum

Zamkowa 3
Miejscowość Lewin Brzeski
Kod pocztowy 49-340
Gmina Lewin Brzeski
Powiat brzeski
Województwo opolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum

774150149
Regon 53156343300000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum mieści się w miejscowości Lewin Brzeski pod adresem Zamkowa 3. Numer telefonu do szkoły to 774150149. Faks: 774042020. Szkoła gimnazjalna znajduje się na obszarze gminy Lewin Brzeski, powiat brzeski , województwo opolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www gimnazjum znajdziemy pod adresem www.gimnazjum.lewinbrzeski.pl. Placówka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 53156343300000.

Kształcenie w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki testu są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki egzaminu w postaci odpowiedniego dokumentu uczniowie uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku olimpijczyk osiąga z danej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik testu stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających edukację w placówce była równa 263, z czego 134 to uczennice, a 129 to gimnazjaliści. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 28 nauczycieli, z czego 23 na cały etat oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu to 4,6. Powiat brzeski ma zarejestrowane 17 gimnazjów, a województwo opolskie - 180. Na 2831 uczniów w powiecie przypada 17 innych gimnazjów (166,53 na placówkę), a średnia w województwie to 158,55 (28539 uczniów na 180 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Lewin Brzeski: 4
  • w gminie Lewin Brzeski: 11
  • powiat brzeski: 44
  • województwo opolskie: 561

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20052.98-0.922.47
20063.6502.81
20075.59-1.562.84
20083.32-2.22.77
20093.21-3.21-0.51
20103.62-2.073.31
20114.01-2.17-3.43
Rok Szkoła Gmina Powiat
20056.17-3.171.75
20064.55-2.653.8
20074.73-3.431.54
2008-0.08-4.72-0.79
20093.18-5.22-2.66
20104.26-4.461.03
20115.42-4.15-1.42

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa