Szkoła Podstawowa W Graczach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Graczach

Patron 27 Wołyńska Dywizja Armii Krajowej

Adres Szkoła Podstawowa W Graczach

Niemodlińska 21
Miejscowość Gracze
Kod pocztowy 49-156
Gmina Niemodlin
Powiat opolski
Województwo opolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Graczach

774609823
Regon 00118220400000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Graczach mieści się w miejscowości Gracze pod adresem Niemodlińska 21. Numer telefonu do szkoły to 774609823. Numer faksu: 774609823. Jednostka edukacyjna mieści się na obszarze gminy Niemodlin, powiat opolski , województwo opolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 00118220400000.

Szkoła Podstawowa W Graczach rekrutuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów pobierających edukację w placówce to 174, z czego 89 stanowiły dziewczynki, a 85 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 28 nauczycieli, z czego 14 na pełen etat oraz 14 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1. Powiat opolski ma zarejestrowane 60 szkół podstawowych, a województwo opolskie - 406. Na 6406 uczniów w powiecie przypada 60 innych szkół podstawowych (106,77 na placówkę), a średnia w województwie to 127,5 (51764 dzieci w wieku szkolnym na 406 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Gracze: 3
  • w gminie Niemodlin: 8
  • powiat opolski: 97
  • województwo opolskie: 561

Mapa