Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1

Patron Stefan Żeromski

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1

B.Chrobrego 13
Miejscowość Brzeg
Kod pocztowy 49-300
Gmina miasto Brzeg
Powiat brzeski
Województwo opolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1

774045755
Regon 00069880000000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 znajduje się w miejscowości Brzeg pod adresem B.Chrobrego 13. Numer tel. do szkoły to 774045755. Nr faksu: 774045755. Placówka edukacyjna mieści się na obszarze gminy Brzeg, powiat brzeski , województwo opolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową jednostki szkolnej można znaleźć pod adresem sp1brzeg.wodip.opole.pl. Jednostka edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 00069880000000.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 przyjmuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci uczących się w placówce to 234, z czego 117 stanowiły dziewczynki, a 117 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 21 nauczycieli, z czego 18 na cały etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do pedagogów zatrudnionych na pół etatu to 6. Powiat brzeski ma zarejestrowane 29 szkół podstawowych, a województwo opolskie - 406. Na 5221 uczniów w powiecie przypada 29 innych szkół podstawowych (180,03 na placówkę), a średnia w województwie to 127,5 (51764 uczniów na 406 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Brzeg: 18
  • w gminie Brzeg: 18
  • powiat brzeski: 44
  • województwo opolskie: 561

Mapa