Przedszkole Samorządowe W Dziekanowie Leśnym


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe W Dziekanowie Leśnym

Adres Przedszkole Samorządowe W Dziekanowie Leśnym

M.Konopnickiej 65
Miejscowość Dziekanów Leśny
Kod pocztowy 05-092
Gmina Łomianki
Powiat warszawski zachodni
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorządowe W Dziekanowie Leśnym

227513264
Regon 01300792800000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe W Dziekanowie Leśnym znajduje się w miejscowości Dziekanów Leśny pod adresem M.Konopnickiej 65. Numer tel. do przedszkola to 227513264. Numer fax: 227513265. Przedszkole funkcjonuje na terytorium gminy Łomianki, powiat warszawski zachodni , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 01300792800000.

Do placówek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczących się w placówce wynosiła 85, z czego 50 stanowiły uczennice, a 35 stanowili uczniowie. Powiat warszawski zachodni ma zarejestrowane 43 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 2608 uczniów w powiecie przypada 43 innych przedszkoli (60,65 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Dziekanów Leśny: 1
  • w gminie Łomianki: 8
  • powiat warszawski zachodni: 39
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa