Szkoła Podstawowa Dla Niewidomych


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Dla Niewidomych

Patron brak

Adres Szkoła Podstawowa Dla Niewidomych

Brzozowa 75
Miejscowość Laski
Kod pocztowy 05-080
Gmina Izabelin
Powiat warszawski zachodni
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Szkoła Podstawowa Dla Niewidomych

227523109
Strona
Regon 00702597700157
Organ prowadzący Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi

Szkoła Podstawowa Dla Niewidomych mieści się w miejscowości Laski pod adresem Brzozowa 75. Numer telefonu do szkoły to 227523109. Fax: 227523009. Instytucja edukacyjna znajduje się na terenie gminy Izabelin, powiat warszawski zachodni , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Stronę www placówki edukacyjnej znajdziemy pod adresem www.laski.edu.pl. Instytucja edukacyjna widnieje w rejestrze pod numerem 00702597700157. Jednostka rejestracyjna dla Szkoła Podstawowa Dla Niewidomych to powiat ziemski.

Szkoła Podstawowa Dla Niewidomych rekrutuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

Powiat warszawski zachodni ma zarejestrowane 25 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 7029 uczniów w powiecie przypada 25 innych szkół podstawowych (281,16 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Mapa