Szkoły - gmina Łomianki


Przedszkola | Szkoły podstawowe | Licea | Pozostałe | Gimnazja - archiwalne |

Przedszkola - gmina Łomianki

Szkoły podstawowe - gmina Łomianki

Nazwa Adres Miasto
Moja Szkoła Równa 26 Łomianki
Szkoła Podstawowa Im. Jadwigi I Romana Kobendzów W Sadowej Strzelecka 35 Sadowa
Szkoła Podstawowa Im.marii Konopnickiej Akinsa 6 Dziekanów Leśny
Szkoła Podstawowa Nr 1 Warszawska 73 Łomianki
Szkoła Podstawowa Pro Futuro Warszawska 141 Łomianki
Szkoła Podstawowa Przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym W Dziekanowie Leśnym M. Konopnickiej 65 Dziekanów Leśny
Szkoła Podstawowa W Dziekanowie Polskim Rolnicza 435 Dziekanów Polski

Licea - gmina Łomianki

Pozostałe - gmina Łomianki

Gimnazja - gmina Łomianki - archiwalne

Nazwa Adres Miasto
Gimnazjum Nr 1 Im. Janusza Kusocińskiego W Łomiankach Staszica 2 Łomianki
Gimnazjum Nr 2 Akinsa 6 Dziekanów Leśny
Gimnazjum Przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym W Dziekanowie Leśnym M. Konopnickiej 65 Dziekanów Leśny

Dostosuj wyszukiwanie