Szkoła Podstawowa Pro Futuro


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Pro Futuro

Patron 000000000000

Adres Szkoła Podstawowa Pro Futuro

Warszawska 141
Miejscowość Łomianki
Kod pocztowy 05-092
Gmina Łomianki
Powiat warszawski zachodni
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Szkoła Podstawowa Pro Futuro

227511173
Strona
Regon 14042911100028
Organ prowadzący Edukacja Pro Futuro Sp. z o.o.

Szkoła Podstawowa Pro Futuro mieści się w miejscowości Łomianki pod adresem Warszawska 141. Numer tel. do szkoły to 227511173. Numer faksu: 227511173. Placówka edukacyjna funkcjonuje na terenie gminy Łomianki, powiat warszawski zachodni , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest osoby prawne - przedsiębiorstwa państwowe. Serwis www jednostki szkolnej znajdziemy pod adresem www.profuturo.edu.pl. Szkoła posiada wpis w rejestrze pod numerem 14042911100028. Jednostka rejestrująca dla Szkoła Podstawowa Pro Futuro to gmina.

Szkoła Podstawowa Pro Futuro uczy dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują kształcenie w gimnazjach.

Powiat warszawski zachodni ma zarejestrowane 25 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 7029 uczniów w powiecie przypada 25 innych szkół podstawowych (281,16 na placówkę), a średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Mapa