Gimnazjum Przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym W Dziekanowie Leśnym


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym W Dziekanowie Leśnym

Adres Gimnazjum Przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym W Dziekanowie Leśnym

M. Konopnickiej 65
Miejscowość Dziekanów Leśny
Kod pocztowy 05-092
Gmina Łomianki
Powiat warszawski zachodni
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym W Dziekanowie Leśnym

227511215
Regon 01607882800000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Gimnazjum Przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym W Dziekanowie Leśnym mieści się w miejscowości Dziekanów Leśny pod adresem M. Konopnickiej 65. Numer tel. do gimnazjum to 227511215. Placówka gimnazjalna ma lokalizację na obszarze gminy Łomianki, powiat warszawski zachodni , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Portal internetowy placówki gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.zspksd.edu.pl. Placówka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 01607882800000.

Edukacja w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki testu są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy oceniają. Wyniki egzaminu w postaci odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku olimpijczyk uzyskuje z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat warszawski zachodni ma zarejestrowane 18 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 2804 uczniów w powiecie przypada 18 innych gimnazjów (155,78 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Mapa